Prins Bernhard Cultuur Fonds

De registratie voor de Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2020 is gesloten.

Helaas hebben we in overleg met de twee laureaten moeten besluiten de uitreiking van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2020 aan Jacques Westerhoven en Irina Michajlova op 18 september a.s. te annuleren. Beide laureaten kunnen vanwege de coronamaatregelen helaas niet naar Nederland komen voor de uitreiking.Prins Bernhard Cultuur Fonds